אופיר בן חיים

אופיר בן חיים ושות' - רואי חשבוןראשי

אודותינו

שירותים

התמחויות

החזרי מס

זכויות עובדים

פרסומים

קישורים

צור קשר
החשבת התפטרות כפיטורים


פיצוי פיטורים - המועד לתשלומם ופיצויי ההלנה
עמוד הבית זכויות עובדים סיום יחסי עובד מעביד פיצוי פיטורים - המועד לתשלומם ופיצויי ההלנה

פיצוי פיטורים - המועד לתשלומם ופיצויי ההלנה

 

 

פיצויי פיטורים - המועד לתשלומם ופיצויי
ההלנה

1.   המועד לתשלום הפיצויים

סעיף 20 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958(להלן: "החוק") קובע, כי המועד לתשלום פיצויי פיטורים לעובד, הוא באופן עקרוני, יום הפסקת יחסי עובד ומעביד.

במקרים בהם על יחסי העבודה בין הצדדים חל הסכם/ הסדר קיבוצי  או צו הרחבה, אשר קובע מועד אחר לתשלום, מועד זה יהא המועד לתשלום הפיצויים.

במקרים בהם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום, יהא המועד לתשלום הפיצויים - יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי הענין.

מקרים חריגים נוספים מפורטים בסעיף 20 לחוק.

2.  חישוב פיצויי הלנת פיצויי פיטורים:     

מועד תשלום הפיצויים

שיעור פיצוי ההלנה

עד היום ה-15 מהמועד לתשלומם

אין פיצוי הלנה

בין היום ה-16 ליום ה-30

הפרשי הצמדה (1)

לאחר היום ה-30

הפרשי הצמדה 20%+ לכל חודש (2)

                                      

(1).הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום הפיצויים ועד ליום בו שולמו בפועל.

(2).הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום הפיצויים עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה, בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים. בעד חלק מחודש תשולם התוספת האמורה של 20% באופן יחסי.

 


תגיות פופלאריות

חשבונאות, ביקורת,

 חשבות שכר  בוררויות כספיות  החזרי מס  הנהלת חשבונות  חשבות שכר  יעוץ פיננסי 


הצטרף לרשימת תפוצה

אודות המשרד
אודותינו
צוות המשרד
הוסף למועדפים
צור קשר
שירותים מקצועיים
ביקורת דוחות כספיים
מיסוי מקומי ובינלאומי
הנהלת חשבונות
חשבות שכר
זכויות עובדים
ביטוח אבטלה
שיעורי דמי האבטלה
תגמול לחיילי מילואים
תשלום שעות נוספות
התמחויות
בוררויות כספיות
ליווי וייעוץ מול הבנקים
שיקום והבראת חברות
חוות דעת מומחה
פרסומים מקצועים
טפסים שימושים
חוברת עלוני ידע
חוזרים ללקוחות
מבזקי און ליין
החזרי מס
החזר מס
משרדי ממשלה
רשויות המס
כלכלה ופיננסים

פקס: 03-9222644    |    טל: 03-9222344    |    רחוב משה דיין 14   |    פתח תקוה, מיקוד 49518


2011 © כל הזכויות שמורות לאופיר בן חיים בע"מ

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים